Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

26 november 2018


Länk till remiss

SOU 2018:61

Kontaktperson