Rapporten Upphävande av obehövlig ledningsrätt (LM-rapport 2011:4)

Remissen inkom från Justitiedepartementet den 16 februari.

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

4 maj 2012


Mer information

Läs remissen här

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert
+46 70 756 00 20
Skicka ett mail