Rapport från Myndigheten för radio och tv om täckningskravet för Sveriges Television ABs sändningar i marknätet

Remissen inkom från Kulturdepartementet den 25 oktober 2012.

Läs I&Telekomföretagens remissvar här.

Detta ärende

Status


Från

Kulturdepartementet


Svar senast

22 januari 2013


Mer information

Läs remissen på regeringens hemsida

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert
+46 70 756 00 20
Skicka ett mail