PTS rapport Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation

Remissen inkom från Näringsdepartementet den 4 april 2012.

Läs IT&Telekomföretagens remissvar.

Detta ärende

Status


Mer information

Läs rapporten på PTS:s webbplas