Promemoria om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring – anpassning till nya EU-rättsliga regler

Remissen inkom från Näringsdepartementet

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartementet


Svar senast

1 juli 2013