Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning

IT&Telekomföretagen avstod från att behandla remissen..

Detta ärende

Status


Från

Post- och telestyrelsen (PTS)


Svar senast

10 juni 2016


Mer information

Länk till remissen på pts.se

Kontaktperson