PM:en Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering

Remissen inkom från Näringsdepartementet.

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartementet


Svar senast

7 januari 2013


Mer information

Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert
+46 70 756 00 20
Skicka ett mail