Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

IT&Telekomföretagen avstod från att behandla remissen.

 

Detta ärende

Status


Från

Miljö-och energidepartementet


Svar senast

28 februari 2017


Länk till remiss

Länk till remissen