Organisering av framtidens e-förvaltning, SOU 2013:75

Remissen inkom från Näringsdepartementet

Läs IT&Telekomföretagens svar.

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartementet


Svar senast

3 februari 2014


Mer information

Remissen 2013:75