Öppen remiss ”Vägledning för återanvändning av information”

IT&Telekomföretagen har lämnat synpunkter på en öppen remiss.

Läs IT&Telekomföretagens remissvar här

Detta ärende

Status


Från

E-Delegationen


Mer information

Vägledning för återanvändning av information

Kontaktperson