Olovlig hantering av avkodningsutrustning (Ds 2013:43)

IT&Telekomföretagen avstod från att behandla remissen.

Detta ärende

Status


Från

Kulturdepartementet


Svar senast

20 september 2013


Mer information

Läs remissen här

Kontaktperson