Nya befogenheter på konsumentsskyddsområdet

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen, ni kan läsa den här Remisssvar.

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

14 juni 2019


Länk till remiss

Länk till remissen