Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

IT&Telekomföretagen avstod från att svara på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Utrikesdepartemnetet


Svar senast

26 januari 2018


Länk till remiss

SOU 2017:69