Leverans av digitalt innehåll samt försäljning av varor på nätet eller distans

IT&Telekomföretagen har beretts möjlighet att svara på Europeiska kommissionens två förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv, dels vissa aspekter rörande avtal om leverans av digitalt innehåll, COM (2015) 634 final, dels vissa aspekter rörande avtal för försäljning av varor på nätet eller annars på distans (COM (2015) 635 final.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslaget.

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

22 januari 2016

Kontaktperson