Lätt byte – enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster (Ds 2013:9)

Remissen inkom från Näringsdepartementet

Läs remissen här

Läs IT&Telekomföretagens remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartementet


Svar senast

13 juni 2013


Mer information

Läs remissen