Konsumenten i centrum SOU 2012:43

Remissen inkom från Justitiedepartementet den 17 september

Läs hela remissen på regeringens hemsida.

Läs IT&Telekomföretagens remissvar

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

1 november 2012


Mer information

SOU 2012:43