Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Svaret kan du hitta här: Remissvar-sou-2018_82

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

1 april 2019


Länk till remiss

Till remissen