Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om internationell roaming

Remissen inkom från Näringsdepartementet

Läs remissen här

Läs IT&Telekomföretagens remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartementet


Svar senast

15 oktober 2012

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert
+46 70 756 00 20
Skicka ett mail