Kemikalieinspektionens rapport från regeringsuppdrag om överlåtelse av viss kemikalietillsyn till kommuner

Remissen inkom från Miljödepartementet den 4 december.

Detta ärende

Status


Från

Miljödepartementet


Svar senast

20 februari 2013


Mer information

Läs remissen här