Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret. ITOT remissvar SOU 2020:8 starkare kommuner

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

30 september 2020


Länk till remiss

Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)