Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen, ni kan läsa den här.

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

5 mars 2019


Länk till remiss

Länk till remissen

Kontaktperson