Högre ersättning vid mastupplåtelser (SOU 2012:61)

Läs IT&Telekomföretagens remissvar.

Detta ärende

Status


Svar senast

1 februari 2013


Mer information

Läs remissen

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert
+46 70 756 00 20
Skicka ett mail