Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott (SOU 2012:44)

Remissen inkom från Justitiedepartementet den 2 juli.

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

31 oktober 2012


Mer information

Läs hela remissen på regeringens webb

Kontaktperson