Handel med begagnade varor och med skrot

Remissen inkom från Näringsdepartementet

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartementet


Svar senast

9 mars 2015


Mer information

Läs remissen här