Genomförande av vissa straffsrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72)

IT&Telekomföretagen avstod från att svara på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

18 december 2017


Länk till remiss

SOU 2017:72

Kontaktperson