genomförande av EU:s redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Remissen inkom från Justitiedepartementet

IT&Telekomföretagen instämmer i Svenskt Näringslivs remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

1 september 2014


Mer information

Läs remissen på regeringens hemsida

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert
+46 70 756 00 20
Skicka ett mail