Framställan om ändring av förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

IT&Telekomföretagen avstod från att behandla remissen.

Detta ärende

Status