Förslag till Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2012:x) om ändring av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister

Remissen inkom från Skatteverket den 21 juni 2012.

Läs remissen här med konsekvensbeskrivning.

Detta ärende

Status


Från

Skatteverket


Svar senast

31 augusti 2012

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert
+46 70 756 00 20
Skicka ett mail