Förslag till ändring i PTS föreskrifter (2004:5) om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning

Detta ärende

Status


Från

PTS


Svar senast

6 februari 2013


Mer information

Läs remissen här

Kontaktperson