Förslag till allokering och reservering av mobila nätkoder

Remissen inkom från PTS.

Dns 12-6487 Remiss – allokering och reservering av mobila nätkoder

Dns 12-6487 PTS Förslag till allokering och reservering av mobila nätkoder.

 

 

Detta ärende

Status


Svar senast

21 januari 2013

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert
+46 70 756 00 20
Skicka ett mail