Förslag Nationell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem, ITS

Remissen inkom från Trafikverket.

Detta ärende

Status


Svar senast

15 september 2014


Mer information

Läs remissen här