Förlängd skyddstid för musik (Ds 2012:44)

IT&Telekomföretagen avstod från att behandla remissen.

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

17 december 2012


Mer information

Läs remissen på regeringens hemsida

Kontaktperson