Förfrågan om synpunkter i rapportering till regeringen

Remissen inkom den 7 mars 2013 från Konsumentverket.

Läs remissen – Konsumentrapporten och Hantverksanalys.

Detta ärende

Status


Från

Konsumentverket


Svar senast

22 mars 2013