Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Remissen inkom från Kemikalieinspektionen

Länk till remissmissiv
Länk till förslag
PM – Hg3
Konsekvensutredning

Detta ärende

Status


Svar senast

1 november 2014