Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet – Ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet (SOU 2014:47)

Remissen inkom från Justitiedepartementet

Detta ärende

Status


Svar senast

10 oktober 2014