Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Finansdepartementet har skickat ut en remiss angående förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen.

Läs IT&Telekomföretagens remissvar med bilagor och system.

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Mer information

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert
+46 70 756 00 20
Skicka ett mail