Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag

Remissen inkom från Justitiedepartementet den 15 november 2011.

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Mer information

Läs remissen här

Kontaktperson