EU-kommissionens grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och värderingar

Remissen inkom från Kulturdepartementet

Detta ärende

Status


Svar senast

5 augusti 2013


Mer information

Läs remissen här