EU-kommissionens förslag till beslut om ett införande av ett interoperabelt EU-omfattande eCall respektive EU-kommissionens förslag till förordning om typgodkännandekrav för montering av fordonsbaserade eCallsystem och ändring av fordonsdirektivet 2007/46

Remissen inkom från Näringsdepartementet

Läs remissen här.

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartementet


Svar senast

19 augusti 2013