Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld (SOU 2018:1)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen. Remissen är under behandling.

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

7 maj 2018


Länk till remiss

SOU 2018:01

Kontaktperson