Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remissen inkom från Näringsdepartementet

Läs IT&Telekomföretagens svar

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartementet


Svar senast

17 mars 2014


Mer information

Läs remissen här

Kontaktperson