En ny taltidningsverksamhet, Ds 2012:12

Remissen inkom från Kulturdepartementet den 17 april.

Detta ärende

Status


Från

Kulturdepartementet


Mer information

Läs mer på regeringens webbplats

Kontaktperson