En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Vi har besvarat remissen. Svaret hittar ni här remissyttrande-strut

Detta ärende

Status


Från

Utbildningsdepartementet


Svar senast

28 juni 2019


Länk till remiss

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan