En förvaltning som håller ihop – SOU 2015:66

IT&Telekomföretagen avstod från att behandla remissen.

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartementet


Svar senast

15 december 2015


Mer information

Länk till remissen på regeringen.se