En digital agenda i människans tjänst (SOU 2014:13)

Remissen inkom från Näringsdepartementet

Läs IT&Telekomföretagens remissvar här.

Detta ärende

Status