En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsomårde

IT&Telekomföretagen avstod från att behandla remissen.

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartmentet


Svar senast

2 oktober 2017


Mer information

DS 2017:28

Kontaktperson