Elektroniskt kungörande av författningar

IT&Telekomföretagen har beretts tillfälle att lämna remissvar.

IT&Telekomföretagen avböjer att svara.

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

19 februari 2016


Mer information

Länk till remissen