Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista

IT&Telekomföretagen avstod från att behandla remissen.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

13 april 2017


Länk till remiss

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson