Departementspromemorian Skriftlig bekräftelse av vissa telefonavtal (Ds 2013:25)

Remissen inkom från Justitiedepartementet.

Läs IT&Telekomföretagens svar

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

15 juli 2013


Mer information

Läs remissen här