Remissvar på Betänkande Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79)

IT&Telekomföretagen ansluter sig till vad Näringslivlivets Skattedelegation anfört i sitt yttrande, som du kan läsa här

Detta ärende

Status


Från

Kulturdepartmentet


Svar senast

24 januari 2018


Länk till remiss

SOU 2017:79